email menu close

spolupráce se SŠ

La Hospoda a studenti oboru gastronomie

Restaurace La Hospoda vznikla na místě pracoviště praktického vyučování pro studenty gastronomických oborů – někdejší restaurace Luna. Se vznikem La Hospody tu ale odborné vzdělávání studentů nekončí. Naopak!

La Hospoda prezentuje pilotní vzdělávací projekt definující novou dimenzi organizace krajského odborného vzdělávání. Projekt, který je jedinečným příkladem propojení soukromého a veřejného sektoru, kde jediným cílem není pouze ziskovost, ale také zvýšení kvality odborného vzdělávání v oborech tolik potřebných pro Karlovarský kraj.

Díky vstupu kapitálu a know-how soukromého investora a spolupráci s nejvýznamnějšími gastronomickými brandy mohou nyní studenti poznat moderní gastronomické trendy v praxi. Z běžné školní restaurace se tak stalo výjimečné zázemí pro odborný výcvik žáků školy, a to nejen z pohledu technologického, ale i odborně gastronomického. Šéfkuchař a spoluautor konceptu Jan Krajč nabízí studentům jedinečný pohled pod pokličku náročné zážitkové gastronomie v prostředí reálné komerční restaurace.

Z pohledu ředitele školy….

Od roku 1990 do současnosti provozovala škola restauraci na bázi poskytování výrobků a služeb hostům prostřednictvím prodeje produktivní práce žáků. Školní restaurace Luna byla jednou z několika mála posledních „učňovských“ zařízení tohoto typu, která se ještě dokázala udržet v provozu. Legislativní rámec činnosti příspěvkové organizace a systém financování regionálního školství však již dnes nevytváří příznivé podmínky pro provozování a také významnější modernizaci takovýchto školních „učňovských“ provozoven. S ohledem na tyto skutečnosti se vedení školy začalo zabývat myšlenkou případného propojení provozu školní restaurace se silným, stabilním a odborně vyspělým komerčním partnerem. Takového partnera škola nalezla ve společnosti EASYFOOD Service s.r.o.. Již první velmi důležitá fáze spolupráce, kterou byla rekonstrukce restaurace, dokázala, že zvolená strategie byla správnou cestou. Nový partner školy prokázal velkou míru vstřícnosti, velkorysosti a pozitivního přístupu ke škole, vzdělávání žáků i k pedagogům. Nového partnerství si velmi vážím.

V projektu La Hospoda lze definovat řadu pozitiv pro školu:

  • restaurace zůstává v majetku školy (resp.kraje) a je zásadně modernizována vkladem privátního kapitálu partnera,
  • provozování restaurace partnerem odlehčuje školu od finančního zatížení v kategorii prostředků na platy, provoz, investice a výdaje na praktické vyučování žáků,
  • náš renomovaný partner je garantem vysoké úrovně gastronomie a bude se školou v gastronomii spolupracovat komplexně a přinášet odbornému vzdělávání školy přidanou hodnotu,
  • skupině žáků školy, která ve školní restauraci koná odborný výcvik, přinese projekt mimořádnou kvalitu zázemí, profesionální odborný mentoring, zkušenost s unikátními surovinami a postupy a tím i především velmi intenzivní motivaci k rozvoji odborných kompetencí,
  • projekt bude mít pozitivní dopad i na kvalitu učitelů odborného výcviku školy a jejich odborný růst,
  • projekt nabízí pilotní vzor a může být v gastronomii odbornou oporou i pro další školy obdobného zaměření,
  • dalším záměrem projektu je postupně rozvinout i polohu vzdělávacího střediska kraje pro gastronomické obory.

„Učte se s námi chutě s chutí“

RNDr. Jiří Neumann
ředitel školy

Rezervujte si stůl v La Hospodě on-line!